APN Subvencionirani stambeni krediti
– Kako do njih? (2021)
Jedan od glavnih preduvjeta za osnivanje obitelji i ostanak u Republici Hrvatskoj za mlade ljude upravo je riješeno stambeno pitanje, a subvencioniranje stambenih kredita jest mjera Republike Hrvatske kojom se pomaže građanima kako bi to pitanje riješili na lakši način – država se obvezuje na otplatu dijela kredita u prvih pet godina otplate.
Prijave za APN kredite trajat će do 15. svibnja. 2021
Prijavite se potpuno besplatno! NE ČEKAJTE ZADNJI ČAS.

Najprije, važno je upoznati se s kreditnim institucijama koje sudjeluju u ovom programu:

Za početak, potrebno je uvjeriti ostvarujete li pravo na subvencionirani stambeni kredit kako vas ništa ne bi iznenadilo. Osobe koje mogu podnijeti zahtjev za ovakvim kreditom su: kreditno sposobni građani (oni koji ispunjavaju uvjete banke), građani do 45. godine života čije je prebivalište u RH, građani koji nisu u posjedu kuće ili stana tj. čiji bračni ili izvanbračni partner ne posjeduje stan ili kuću ili koji u vlasništvu ima samo jednu kuću ili stan koji su stavljeni u prodaju radi kupnje ili gradnje veće kuće ili stana zbog potrebe stanovanja.

VAŽNO JE ZNATI:

Subvencionira se stambeni kredit

a) do najviše 1.500 € po m2 u kunama, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 € u kunama

b) rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina

c) cijena od 1.500 € po m2 odnosno ukupni iznos kredita od 100.000 € mogu biti i veći, ali se razlika ne subvencionira

d) visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 %

ŽELITE SVOJ SUBVENCIONIRANI KREDIT?
Prijavite se potpuno besplatno!
(Predaja dokumenata za APN traje do 15.5.2021.)

Ukoliko osoba ispunjava sve predstavljene uvjete zahtjev za subvencionirani stambeni kredit potrebno je predati u odabranoj banci u kojoj će se kredit i podizati. Zahtjev sadrži ime i prezime, prebivalište i OIB korisnika, sve podatke o članovima kućanstva, iznos kredita koji podnositelj traži i rok njegove otplate. 

Uz zahtjev, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, podnositelj je dužan priložiti: presliku osobne iskaznice, potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, izjavu o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine, presliku zemljišnoknjižnog izvatka, presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete i javnobilježnički ovjerenu izjavu da u posjedu nema kuću ili stan koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koja je stavljena u prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ukoliko je ono što vas zanima kupnja kuće ili stana potrebno je dodatno priložiti: presliku akta za upotrebu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za upotrebu kuće koju se planira kupiti, javnobilježnički ovjerenu izjava bračnog ili izvanbračnog partnera, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da ne posjeduje drugu kuću ili stan koji su u takvom stanju upotrebljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u posjedu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju upotrebljivost da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koja je stavljena u prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće i predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita.

Ako ste pak zainteresirani za podizanje kredita za izgradnju kuće ili stana nužno je dodatno priložiti: javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog partnera, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u posjedu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju upotrebljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u posjedu ima samo jednu kuću ili stan koji su u takvom stanju upotrebljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koja je stavljena u prodaju radi gradnje veće kuće, preslika akta za građenje, preslika troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog tj. izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje.

Dakle, postupak realizacije samog kredita je sljedeći:

Nakon pronalaska nekretnine ili građevinskog zemljišta za izgradnju kuće i informiranja o uvjetima kreditiranja u kreditnim institucijama, potrebno je podnijeti zahtjev za stambeni kredit uz državnu subvenciju nakon čega slijedi predaja zahtjeva za subvencioniranje kredita i dostava potrebne dokumentacije propisane od strane kreditne institucije u APN. Nakon toga, dolazi do obrade zahtjeva za kredit uz državnu subvenciju u APN-u, dostave dokumentacije kreditnoj instituciji, sastavljanja i potpisivanja Ugovora o subvencioniranom kreditu i dostavljanja konačnog Ugovora o subvencioniranom kreditu u APN te zaključno korištenja subvencioniranog kredita.

Preporučene objave:

5 prednosti posjedovanja vlastite nekretnine

5 prednosti posjedovanja vlastite nekretnine Prvi vrhu liste želja svakog građanina Republike Hrvatske svakako je posjedovanje vlastite nekretnine što nimalo ne čudi s obzirom na

ISPUNITE PRILAGOĐENI UPITNIK ZA STAMBENI KREDIT!
Recite nam svoje želje i ostvarite najbolji stambeni kredit na tržištu ili refinancirajte postojeći
[bodymovin anim_id="833" loop="true" autoplay_viewport="true" autostop_viewport="true" align="left"]

Klikni na broj i nazovi:

Klikni na broj i nazovi:

Klikni na broj i nazovi: